HARSONIC ® pre priemyselné lode

Harsonic ® vám ponúka celý balík zariadení na zníženie údržby:
pre:
     BOXCOOLERS- Chladiče 
     VRTULE
     PALIVOVÉ A VODNÉ NÁDRŽE
     TELELESO  A DNO LODE
     OFFSHORE

HARSONIC ® PRE CHLADIČE

Na námorných a riečných lodiach je veľmi podstatné 100% chladenie. Toto chladenie je zabezpečené priamo z morskej, alebo riečnej vody  a nasáva sa priamo do chladiča. Chladič je zväzok rúrok, ktoré sú uložené priamo v morskej, alebo riečnej vode. Tieto zväzky rúrok sú uložené tak,  že sú neustále pod vplyvom vody, ktorá cirkuluje z mora . Táto voda obsahuje riasy, mikroorganizmy a mušle, ktoré sa usádzajú na rúrách chladiča. Týmto sa výkon chladiča stráca a dochádza k prehrievaniu chladených strojov a zariadení.

Klasickou metódou údržby je použitie chemikálií na odstránenie mäkkýšov a iného druhu znečistenia. Chemikálie by mali zabrániť ďaľšiemu usádzaniu rastu rias, čo nikdy nebude fungovať, pretože do priestoru chladiča priteká, stále nová voda ktorá prináša zo sebou riasy a mikroorganizmy. Chemické, alebo iné formy čistenia sú len dočasné.

Bio -film sa ihneď poočistení začne znova usádzať. Následne po zistení závady chladiča, ktorý nemá výkon, majitelia lodí sú nútení lode vybrať do suchých dokov a za nemalé finančné prostriedky musia dať vyčistiť chladič a rúry chladiča.

 

Harsonic ® pre chladiče chráni 24hod/7 dní pri nízkom napätí 6V

1, Poskytuje zvýšenú efektivitu chladenia a zvyšuje spolahlivosť 

2, Poskytuje značné úspory na údrže

3, Je šetrné k životnému prostrediu, ako aj k elektrickým zariadeniam

HARSONIC ® PRE VRTULE

 

 Bez Harsonicu                                                                                                     S použitím Harsonicu 

Vrtule a hriadeľ sú vystavené všetkým druhom znečistenia  pod vodou, ako je korózia a adhézia atď. Sú kľúčovou súčasťou pohonného systému lode a preto si zaslúžia osobitnú pozornosť .

Ak sú vrtule veľmi znečistené a Vy ich naďalej používate, je to akoby ste jazdili autom na deravých pneumatikách  . Znečistenie vrtule spôsobuje, že plocha trenia sa zväčšuje a tým pri danom počte otáčok výkon klesá. Aj keď plocha vrtúl je menšia ako dno lode je veľmi dôležité mať vrtule čisté .


Cieľom je , aby sa odstránili z listov vrtúl a z hriadeľe všetky nečistoty a zabránilo sa ďaľšiemu usádzaniu .

Harsonic pre vrtule sa aplikujú na rôzné pohony : Hriadeľ + vrtula, Z pohony ako Alpha , Bravo a Volvo Z pohony .

 

HARSONIC ® PRE PALIVOVÉ NÁDRŽE


Palivo na priemyselných lodiach  je neustále  vystavené extrémne vysokým tlakom tepla, čo vedie k aglomerácii asfalténu . To vedie k tvorbe väčších a väčších zhlukov pevných látok,  ktoré sa veľmi ťažko úplne spalujú.Tieto pevné látky môžu narásť až na také veľké, že neprejdú cez filtračnú vložku. Stávajú sa súčasťou polyméru a zanesú odkalovače a filtre.

Viac ako 90 % odpadu na filtračných vložkách a odkalovačov  v našich nádržiach je organický materiál :  zvyšky paliva a oleja. Pridanie biocídov nepomôže !  To spôsobí koróziu  vstrekovačov, čerpadiel a skladovacích nádrží . Okrem toho horúce palivo sa vracia do nádrže a zvýšenie teploty paliva v nádrži prispieva k vzniku kondenzácie a k  mikrobiálnej kontaminácii , palivo sa usádza dole a kal a nečistoty plávu na hladine.

Palivové systémy, všeobecne, sú navrhnuté tak, aby významný podiel na spotrebe pohonných hmôt používaných na spaľovanie sa vracal späť do nádrže. Palivo vracajúce sa do nádrže je veľmi horúce a podporuje  polymerizáciu a členenie paliva .
Nakoniec, sa bude stále viac a viac pevných látok z nádrže dostávať k filtrom a časom, upchajú filter. Tieto problémy sa vyskytujú trvale v komerčne prevádzkovaných motorov. Vo väčšine prípadov sa nádrže zdajú byť čisté. Avšak, 2-mikrónový  filtračný element netrvá dlho, aby sa upchal , všeobecne 15000 míľ, alebo menej. V námornom priemysle sa výmena filtrov vykonáva cca pri 400 motohodinách, je to štandardný operačný postup, zatiaľ čo filter by vydržal aj 1000 motohodín alebo viac. Anorganický materiál ako piesok, prach a iné častice nespôsobujú, že Vaše filtre sa upchajú.

Najdôležitejšia vec, ktorá rieši koreň príčiny problému: vznik biofilmu
Výhody Harsonic ® pre palivové nádrže

     1, menšie straty sily motora 
     2, menej prebytočného mtorového dymu
     3, menej slizkých a špinavých, alebo dokonca upchatých palivových filtrov
     4, ekologicky bezpečné a priateľské k životnému prostrediu 
     5, veľmi nízka spotreba energie


HARSONIC ® PRE TRUP A DNO LODÍ

Čistý trup a dno lode je veľmi dôležité. Ak je trup lode čistý, zvyšuje sa rýchlosť, znižuje sa spotreba paliva a šetria sa náklady na údržbu.

Znečistenie predstavuje problém, ktorý znižuje rýchlosť, zvyšuje spotrebu paliva, spôsobuje biokoróziu a škody spôsobené SBR- sulfát redukujúcich baktérií.

Znečistenie začína vrstvou slizu tzv. Biofilmu. Tento film vytvára ideálne podmienky pre rast rias a mäkkýšov. Množstvo biofilmu sa zvyšuje v určitom časovom horizonte. Organizmy ako mušle, huby, riasy sa prilepia na dno lode a na vrtulu a tam sa vďaka biofilmu ďalej rozmnožujú.

Znečistenie má negatívný vplyv na spotrebu paliva, na zvyšenie rýchlosti. Spôsobuje zvýšené náklady na údržbu a odstránenie znečistenia. Znečistenie ktoré zanáša dno lode príliš dlho, môže zapríčiniť poškodenie náteru. Existujúce riešenia znečisťujú životné prostredie a nezaručujú dlhodobý účinok.

Harsonic zamedzuje tvorbe biofilmu, čím zabraňuje morským a sladkovodným živočíchom prilepeniu sa ku dnu lode. Odstránením znečistenia sa navýši rýchlosť plavidla až o 20% pri menšej spotrebe paliva. Ďaľšou výhodou je úspora času, keď loď  musí isť do suchého doku na odstránenie nečistoty a obnovu náteru. Životnosť plavidla je znížená ak sa biofilm ukladá v dôsledku čoho vzniká korózia a mechanické odstránenie znečistenia taktiež poškodzuje trup a dno lode.


HARSONIC ® PRE STAVBY  A ZARIADENIA NA MORI 

HARSONIC ® zabraňuje rastu biofilmu produkujúcich baktérií a plesní a biokorózií v hydraulických a mazacích systémov v zariadeniach  na otvorenom mori a lodiach.  Harsonic ® je oveľa ekologickejšie a efektívnejšie riešenie ako ionizácia alebo katodická ochrana. 


 

Notice: Undefined variable: footer in /home/html/donaumarine.com/public_html/index.php on line 336