Kooperativa - Poistenie zodpovednosi za škodu spôsobenú

 Poistovňa Kooperativa Vám ponúka "Poistenie zodpovednosi za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla " 

Túto poistku musí mať uzatvorené každé jedno rekreačné plavidlo, vodný skúter, hausboot s motorom, ktorý je v prevádzke a ktorý môže zapríčiniť škodu, okrem plavidiel ktoré nie su registrované na Štátnej plavebnej správe alebo Námornom úrade. 

Napriek tomu aj Vám odporúčame uzatvoriť si poistenie pretože nikdy neviete kto sa Vám dostane do cesty . 

Potrebné doklady k uzatvoreniu poistenia : 

- Platné lodné osvedčenie 

- Občianský preukaz v prípade súkromnej osoby 

- Údaje o firme v prípade právnickej alebo fyzickej osoby 

 

Sadzobník " Zodpovednosť za škodu spôsobenú malým plavidlom "platný od 1.1.2012

            Prepočet : 1 kW = 1,341 PS  / 1 PS = 0,7457 k W       Ps = konská sila 

KATEGORIA : MOTOROVÉ ČLNY A JACHTY 

Sila Motora do  497 908,78 € poistna suma 995 817,57 € poistna suma     
25 PS - 19 kW 52,94 € 73,03 €    
50 PS - 37 kW 82,15 € 104,56 €    
100 PS - 75 kW 102,24 € 130,12 €    
200 PS - 149 kW 127,80 € 161,99 €    
300 PS - 224 kW 149,70 € 189,87 €    
400 PS- 298 kW 178,92 € 227,05 €    
401-700 PS  522 kW 178,92 € a 9,96 € pre 25 PS 227,05 € a 12,95 € pre 25 PS    
701 PS - 523 kW a viac  298,41 € a 6,97 € pre 25 PS 382,39 € a 8,96 € pre 25 PS     
         
         
         

 KATEGORIA : PLACHETNICE 

Plocha do m2  497 908,78 € poistna suma 995 817,57 € poistna suma     
10-15 48,40 € 69,38€    
16-20 78,50 € 99,58 €    
21-30 101,57€ 128,79€    
31-50 124,15 € 157,67 €    
51-100 146,05 € 185,89€    
101-200 175,26 € 222,37 €    
200 a viac  GR GR    
     

 KATEGORIA : VODNÝ SKÚTER

Sila Motora do  497 908,78 € poistna suma 995 817,57 € poistna suma     
85 PS - 63 kW 102,24 € 130,12 €    
110PS - 82 kW 127,80 € 161,99 €    
160 PS - 119 kW 149,70 € 189,97 €    
161 PS - 120 kW a viac 149,70 € a 9,96 € pre 25 PS 189,97 € a 12,95 € pre 25 PS    
         

 

   

 KATEGÓRIA : OBÝVACÍ ČLN / LOĎ

podľa dĺžky  497 908,78 € poistná suma  995 817,57 € poistná suma 
do 7 m max 3 osoby : 52 ,94 € max 3 osoby : 73,03 €
do 7 m max 7 osôb : 82,15 € max 7 osôb : 104,56 €
do 7 m  max 12 osôb : 102,24 € max 12 osôb : 130,12 €
do 14 m max 3 osoby : 82,15 € max 3 osoby : 104,56 €
do 14 m max 7 osôb : 82,15 € max 7 osôb : 104,56 €
do 14 m  max 12 osôb : 102,24 € max 12 osôb : 130,12 €
do 20 m  max 3 osoby : 102,24 € max 3 osoby : 130,12 €
do 20 m max 7 osôb : 102,24 € max 7 osôb : 130,12 €
do 20 m  max 12 osôb : 102,24 € max 12 osôb : 130,12 €


Povinné zmluvne poistenie si môžete uzatvoriť u nás priamo .

 

Notice: Undefined variable: footer in /home/html/donaumarine.com/public_html/index.php on line 336