Licencie a absolvované školenia

 Spoločnoť Donau Marine s.r.o. od svojho vzniku absolvuje predpísané školenia v MCM Handelsgeselchaft v Salzburgu ktoré patrí medzi jedno z centier vyúky a školenia mechanikov oprávnených na serisovanie a diagnosiku Mercury, Mariner, Mercuiser a Mercruiser Cummins diesel motory. 

Naši zamestnanci vlastnia nasledovné licencie :

  • Licencia na servisovanie závesných motorov Mariner/ Mercu
  • Licencia na servisovanie zabudovaných motorov Mercruiser a Cummins Mercuiser diesel 
  • Licencia na vykonávanie diagnostiky CDS diagnostickým programom 
  • Licencia na vykonávanie určenia záručných opráv 
  • Licencia na vykonávanie diagnostiky s CDS G3 diagnostickým programom 
  • Vlastní MARINE TECHNICIAN PASSPORT od Mercury 

    

Notice: Undefined variable: footer in /home/html/donaumarine.com/public_html/index.php on line 336