SLOVENSKO - Referencie

1, Naša prvá inštalácie Harsonicu :

    Projekt : SPP a.s , Čuleňova , Bratislava

    Účel : Odstránenie zeleného slizu, biofilmu

    Inštalácia : 2IND50PIPE

    Deň inštalácie : 24.9.2014

    Merané hodnoty :

    Fotodokumentácia :

  

    

  

 

    2 ,Druhá inštalácia Harsonicu :

    Projekt : Rodinné sídlo - jazierko 25*10 m

    Účel : Odstránenie zeleného slizu, biofilmu

    Inštalácia : OPEN 30 - plavajúce zariadenie

    Deň inštalácie : 29.9.2014

    Merané hodnoty :

    Fotodokumentácia :

             

 

 

    3 ,Tretia inštalácia Harsonicu :

    Projekt : Termálne kúpalisko  Komárno 

    Účel : Odstránenie zeleného slizu, zabránenie usádzanie biofilmu

    Inštalácia : IND75 -s držiakom

    Deň inštalácie : 12 hod vspúšťané do bazéna

    Merané hodnoty :

    Fotodokumentácia :

 

 

4, Naša štvrtá inštalácie Harsonicu :

    Projekt : Farma HYZA a.s , Padaň

    Účel : Odstránenie zeleného slizu, biofilmu z potrubia pitného režimu

    Inštalácia : 2TuAgri50Y / 2TaAgri 63 na nádrž s vodou

    Deň inštalácie : 2.4.2015

    Merané hodnoty :

    Fotodokumentácia :

    

     

     

     

Notice: Undefined variable: footer in /home/html/donaumarine.com/public_html/index.php on line 336