Zimné uskladanie lodí

 Zimné uskladnenie lodí, člnov a skútrov

Naša spoločnosť od roku 2005 na zimnú sezónu uskladňuje lode v uzatvorených halách. Lode sú uložené v halách bez vykurovania, strážené SBS službou . 

Lode , člny a vodné skútre je možné u nás uskladniť od septembra až do mája spolu aj s prívesom ale aj bez prívesu . Lode bez prívesu preložíme na špeciálne vyrobené držiaky pod lode alebo na kolísky. Všetky u nás zaparkované lode sú riadne zazimované , akumulátory sú vymontované a neustále dobíjané. 

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie voči živelným pohromám, krádeži ako aj na zodpovednosť škody spôsobenú našou vinou. 

Cenník pre rok 2015/2016

 

 

Notice: Undefined variable: footer in /home/html/donaumarine.com/public_html/index.php on line 336