Kooperativa

Kooperativa - Poistenie zodpovednosi za škodu spôsobenú

Poistovňa Kooperativa Vám ponúka "Poistenie zodpovednosi za škodu spôsobenú prevádzkou malého plavidla " 

Túto poistku musí mať uzatvorené každé jedno rekreačné plavidlo, vodný skúter, hausboot s motorom, ktorý je v prevádzke a ktorý môže zapríčiniť škodu, okrem plavidiel ktoré nie su registrované na Dopravnom úrade,alebo Námornom úrade. 

Napriek tomu aj Vám odporúčame uzatvoriť si poistenie pretože nikdy neviete kto sa Vám dostane do cesty . 

Potrebné doklady k uzatvoreniu poistenia : 

- Platné lodné osvedčenie 

- Občianský preukaz v prípade súkromnej osoby 

- Údaje o firme v prípade právnickej alebo fyzickej osoby 

 

Sadzobník " Zodpovednosť za škodu spôsobenú malým plavidlom "platný od 1.1.2019

Prepočet : 1 kW = 1,341 PS  / 1 PS = 0,7457 k W       PS = konská sila 

KATEGORIA : MOTOROVÉ ČLNY A JACHTY 

Sila motora do Kw Suma: 497 908,78 € Suma : 995 817,57 €
25PS 19 57,18 € 78,87 €
50PS 37 88,72 € 112,92 €
100PS 75 110,42 € 151,77 €
200PS 149 149,06 € 174,95 €
300PS 224 174,61 € 221,46 €
400PS 298 193,23 € 245,21 €
401-700PS 522 208,69 € a 10,76 € pre 25 PS 245,21 € a 13,99 € pre 25 PS
701PS a viac 523 348,06 € a 7,53 € pre 25 PS 382,39 € a 9,68 € pre 25 PS

 KATEGORIA : PLACHETNICE 

Plocha do m2 Suma:  497 908,78 € Suma 995 817,57 €
10-15 52,27 € 74,93 €
16-20 84,78 € 107,55 €
21-30 109,70 € 139,09 €
31-50 134,08 € 170,28 €
51-100 157,73 € 200,76 €
101-200 189,28 € 240,55 €
200 a viac na vyžiadanie na vyžiadanie

 

 KATEGORIA : VODNÝ SKÚTER

 

Sila motora do Suma:  497 908,78 € Suma 995 817,57 €
85 PS - 63 kW 110,42 € 140,53 €
110 PS-82 kW 138,02 € 174,95 €
160 PS-119kW 161,68 € 205,06 €
161 PS -120 kW a viac 161,68 € a 10,76 € pre 25 PS 205,06 € a 13,99 € pre 25 PS

 KATEGÓRIA : OBÝVACÍ ČLN / LOĎ

Poistná suma do 497 908,78 € pre max.3 osoby pre max 7 osôb pre max 12 osôb
podľa dĺžky      
do 7 m 57,18 € 88,72 € 110,42 €
do 14 m 88,72 € 88,72 € 110,42 €
do 20 m 110,42 € 110,42 € 110,42 €


Povinné zmluvne poistenie si môžete uzatvoriť u nás priamo v kancelárii, alebo cez email .

Partneri