Zimné uskladanie lodí

Zimné uskladanie lodí

Zimné uskladnenie lodí, člnov a skútrov, karavanov.

Naša spoločnosť od roku 2005 poskytuje  uskladnenie lodí na zimnú sezónu október - máj , v uzatvorených halách.

Naša spoločnosť má uzatvorené poistenie voči živelným pohromám, krádeži ako aj na zodpovednosť škody spôsobenú našou vinou v hodnote uskladnených lodí 

Cenník pre rok 2018/2019

Partneri