Registrácia plavidiel

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti registrácii plavidiel :

Spolupracujeme z inšpekčnou spoločnosťou Československý Lloyd , a s Dopravným úradom a Námorným úradom.

Registrácia plavidiel - poplatky 2023

Vydanie LO MP - prvá registrácia do 7m Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 62€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 100€

 

Vydanie LO MP - prvá registrácia nad 7m Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 120€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 186€

 

Predĺženie platnosti LO MP - do 7m (ak je platné LO, bez akejkoľvek zmeny v LO) Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 24€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 54€

 

Predĺženie platnosti LO MP - do 7m (ak je platné LO, so zmenou v LO: majiteľ, adresa...) Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 54€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 84€

 

Predĺženie platnosti LO MP - nad 7m (ak je platné LO, bez akejkoľvek zmeny v LO) Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 68€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 116€

 

Predĺženie platnosti LO MP - nad 7m (ak je platné LO, so zmenou v LO: majiteľ, adresa...) Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 98€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 146€

 

Predĺženie platnosti LO MP - do 7m (ak je NEPLATNÉ LO, bez akejkoľvek zmeny v LO) Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 42€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 80€

 

Predĺženie platnosti LO MP - do 7m (ak je NEPLATNÉ LO, so zmenou v LO: majiteľ, adresa...) Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 72€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 110€

 

Predĺženie platnosti LO MP - nad 7m (ak je NEPLATNÉ LO, bez akejkoľvek zmeny v LO) Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 100€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 166€

 

Predĺženie platnosti LO MP - nad 7m (ak je NEPLATNÉ LO, so zmenou v LO: majiteľ, adresa...) Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 130€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 196€

 

Zmena majiteľa MP do 7m (platné LO, bez TP) Cena
plavidlo do 7m bez vlastného strojného pohonu 46€
plavidlo do 7m s vlastným strojným pohonom 74€

 

Zmena majiteľa MP nad 7m (platné LO, bez TP) Cena
plavidlo nad 7m bez vlastného strojného pohonu 64€
plavidlo nad 7m s vlastným strojným pohonom 96€

 

Výpis/výmaz z registra plavidiel Cena
Výpis z registra plavidiel 10€
Výmaz z registra plavidiel 10€

 

Povinná výbava plavidiel, používanie vlajok a evidenčné označenie plavidla

1. Plavidlá, ktoré nepodliehajú registrácii

Plavidlo bez vlastného strojného pohonu do 500 kg (plachetnice, pramice)

Evidenčné označenie

Názov plavidla, ktorým môže byť skratka alebo písmo

Meno a trvalé bydlisko vlastníka*

Doporučená výbava

2 x veslá alebo 1 x pádlo

1 x vylievačku (špongia)

1x vyväzovacie lano alebo retiazku dlhšiu ako 5 m

Vlajka Nemusia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Meno a trvalé bydlisko vlastníka musia byť vyznačené na viditeľnom mieste z vnútornej alebo vonkajšej strany malého plavidla

 

2. Plavidlá, ktoré podliehajú registrácii

Malé plavidlá (Vodné skútre)

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Doporučená výbava Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb na vodnom skútri (1 - 2 x záchranné vesty)
Vlajka Musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá bez kajuty - otvorené)

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Doporučená výbava
 • Záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb na plavidle bez kajuty (1 - 12 x záchranné vesty)
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20 m
Vlajka Plavidlá bez kajuty - otvorené musia niesť štátnu vlajku
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou do 7 m)

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Doporučená výbava
 • záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb na kajutovom plavidle do 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. do 6 m je    - 1 ks
 2. od 6 m do 9 m - 2 ks
 3. od 9 m do 12 m - 3 ks
 4. nad 12 m          - 4 ks 
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou do 7 m musia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Malé plavidlá (Plavidlá kajutové s dĺžkou nad 7 m)

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Doporučená výbava
 • záchranné vesty v počte najväčšieho povoleného počtu osôb na kajutovom plavidle nad 7 m
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • 1 x vylievačka (špongia) alebo 1 x čerpadlo
 • 2 x pádla alebo 2 x veslá
 • 2 x vyväzovacie laná dĺžky najmenej 15 m
 • 1 x bidlo
 • 1 x lekárnička
 • 1 x kotva s reťazou alebo kotva s lanom dĺžky najmenej 20 m
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. do 6 m je    - 1 ks
 2. od 6 m do 9 m - 2 ks
 3. od 9 m do 12 m - 3 ks
 4. nad 12 m          - 4 ks 
Vlajka Plavidlá kajutové s dĺžkou nad 7 m musia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na vonkajšej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Hausbóty

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Doporučená výbava
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso
 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:
 1. a) do 6 m je    - 1 ks
 2. b) od 6 m do 9 m - 2 ks
 3. c) od 9 m do 12 m - 3 ks
 4. d) nad 12 m          - 4 ks 
Vlajka Hausbóty nemusia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Pontóny

Evidenčné označenie Evidenčné označenie podľa registra plavidiel SR*
Povinná výbava
 • 1 x záchranný kruh s lankom dĺžky najmenej 15 m, alebo iné záchranné teleso

 • najmenší počet hasiacich prístrojov na kajutovom plavidle:

 1. a) do 6 m je    - 1 ks
 2. b) od 6 m do 9 m - 2 ks
 3. c) od 9 m do 12 m - 3 ks
 4. d) nad 12 m          - 4 ks 
Vlajka Pontóny nemusia niesť štátnu vlajku.
Poznámka* Musia byť vyznačené na návodnej a nábrežnej strane malého plavidla čitateľne a nezmazateľne latinskými písmenami vysokými minimálne 10 cm

 

Partneri