Registrácia plavidiel

Naša spoločnosť ponúka služby v oblasti registrácii plavidiel :

Spolupracujeme z inšpekčnou spoločnosťou Československý Lloyd , a s Dopravným úradom a Námorným úradom.

Partneri